Skip to content

Järnsvenskan 2016: 8 band kommer att framträda

Vi är glada över att 8 band ska delta i Järnsvenskan 2016. Välkomna!

börjar kl spelar till band
13.00 14.00 Carnosus
14.15 15.15 Get The Virus
15.30 16.00 Samuel Skoglund (trubadur)
16.15 17.15 The Other Band
17.30 18.30 Dreams of Neverland
18.45 19.45 ATLAS
19.45 20.45 PAUS – Utnämning vinnare JUGGER
20.45 21.45 R/C sideburns
22.00 23.00 Canis Lupus
Järnsvenskan 2016: musikband

Trackbacks

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

The author does not allow comments to this entry

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Två plus tre blir: / two and three adds up to:
Form options