Skip to content

"Berättelsen av Ljusnarsberg": Preliminär version på företagsfrukost

Ljusnarsbergs kommun kommer att visa Jaktfalkarna ABs preliminär version av "Berättelsen av Ljusnarsberg" under kommande företagsfrukost fredagen den 17/2 med start kl 7.30.
Vi kommer att berätta om projektet.

Välkommen!

Filminspelning LjusnarsbergFilminspelning LjusnarsbergFilminspelning Ljusnarsberg

Trackbacks

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

The author does not allow comments to this entry

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Två plus tre blir: / two and three adds up to:
Form options