Skip to content

Länsposten: Jaktfalkar på spaning

Jaktfalkarna har fått en artikel i Länsposten nr 39 2015, tema företag.
Efter presentationen på frukostmötet i Lindesberg ska vi nu presentera oss på frukostmötet i Nora den 13 oktober.
Välkomna!

Trackbacks

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

The author does not allow comments to this entry

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Två plus tre blir: / two and three adds up to:
Form options