Skip to content

Jaktfalkarna spronsrar idrotten jugger i Sverige

Jaktfalkarna AB filmproduktion är stolt över att kunna stöda nya sporten jugger genom sponsring av Svenska juggerförbundet. Vi både bjuder till domänen som coding som filmer om jugger i Sverige.

Till exempel används flera av Jaktfalkarna AB:s klipp i presenationsfilmen "Jugger – en ny sport i Sverige".

Trackbacks

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

The author does not allow comments to this entry

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Två plus tre blir: / two and three adds up to:
Form options